WELKOM

We mogen samenkomen in Gods huis
Iedere zondag zijn we daar welkom
Laten we dit ervaren als een rijkdom
Als het goed is voelen we ons daar thuis.

Het is een voorrecht dit te mogen beleven
God in alle vrijheid te kunnen prijzen
En om Hem alle eer en lof te bewijzen
Dankbaar te zijn dat het ons is gegeven.

Dat we mogen zingen tot Zijn eer
In bidden en danken tot Hem gaan
Voor Gods woorden openstaan
Bij iedere kerkdienst, steeds weer.

Dat we allen Gods woord mogen horen
Want op Zijn woord kunnen we bouwen
En ons leven aan Hem toe vertrouwen
Hij blijft bij ons en heeft ons uitverkoren.

terug