Tarieven

Hoewel onze gemeente geen commerciële instelling is, stellen we onze kerkgebouwen en diensten wel ter beschikking voor met name rouw- en trouwdiensten.
We rekenen daarvoor met de volgende tarieven:
- Huur van de kerk € 200,00
- Videostreaming en beamer € 100,00
- Het luiden van de klok  € 25,00
- Organist € 25,00
- Pastoraat rouwdienst € 300,00
- Pastoraat huwelijksbevestiging € 375,00

Leden korting
Bij rouwdiensten en huwelijksbevestigingen worden geen bedragen in rekening gebracht bij leden die jaarlijks een vaste kerkelijke bijdrage betalen van ten minste € 50,00.

Huur van Op ‘e Hichte.
Het gebouw Op ‘e Hichte wordt alleen maar gebruikt voor kerkelijke activiteiten en vergaderingen. In uitzonderlijke gevallen zoals bij begrafenissen en rouwdiensten in de Tsjerke op ‘e Terp kan het gebouw gehuurd worden. De kosten worden per geval bepaald.

Tarieven van de Begraafplaats.
Zie voor de tarieven van de begraafplaats de tarievenlijst op de pagina van de Begraafplaatsen elders op deze website.
 
terug