Juni 2024 37e jaargang-nr.6 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum


Tsjerkeblêd Juni  2024 37e jaargang - nr. 6   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Mei 2024 37e jaargang-nr.5 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum


Tsjerkeblêd Mei  2024 37e jaargang - nr. 5   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

April 2024 37e jaargang-nr.4 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum


Tsjerkeblêd April  2024 37e jaargang - nr. 4   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Maart 2024 37e jaargang-nr.3 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum


Tsjerkeblêd Maart 2024 37e jaargang - nr. 3   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Februari 2024 37e jaargang-nr.2 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard-Wânswert-Jislum

Tsjerkeblêd Februari 2024 37e jaargang-nr.2 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Januari 2024 37e jaargang-nr.1 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum


Tsjerkeblêd Januari 2024 37e jaargang - nr. 1   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Tsjerkeblêd December 2023 36e jaargang - nr. 11   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard

Tsjerkeblêd December 2023 36e jaargang - nr. 11   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Tsjerkeblêd November 2023 36e jaargang - nr. 10   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard


Tsjerkeblêd November 2023 36e jaargang - nr. 10   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Tsjerkeblêd Burdaard - Wânswert - Jislum van oktober 2023

Tsjerkeblêd Oktober 2023 36e jaargang - nr. 9   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Tsjerkeblêd September 2023

Tsjerkeblêd September 2023 36e jaargang - nr. 8   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum
Lees meer 

Tsjerkeblêd Juli / Augustus 2023

Tsjerkeblêd Juli / Augustus 2023 36e jaargang - nr. 7   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum

 
Lees meer 

Tsjerkeblêd Juni 2023

Tsjerkeblêd Juni 2023 


36e jaargang - nr. 6  JUNI 2023 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum 
Lees meer 

Tsjerkeblêd Mei 2023

Tsjerkeblêd Mei 2023 


36e jaargang - nr. 5 MEI 2023 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum 
Lees meer 

Tsjerkeblêd April 2023

36e jaargang - nr. 4 APRIL 2023
Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum 
Lees meer