Donaties aan de kerk

Onze gemeente en de diaconie van onze gemeente hebben de ANBI status. Giften aan ons kunnen daarom, binnen de regels van de belastingdienst, als aftrekpost opgevoerd worden op uw belastingformulier. De kerkelijke gemeente en de diaconie hebben elk hun eigen aandachtspunten.

Algemene giften
voor de kerkelijke gemeente kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0367 2005 38, t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum.

Algemene giften Diaconie
voor de diaconie kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer:
NL58 RABO 0367 2003 68, t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum.

Giften voor het Bouwfonds, Orgelfonds en de Bloemengroet
kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0367 2005 38, t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum, onder vermelding van het doel waarvoor de gift bestemd is.

Giften voor het Werelddiaconaat
kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL58 RABO 0367 2003 68, t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum, onder vermelding van het doel waarvoor de gift bestemd is.

Giften voor de Deelkast
kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL58 RABO 0367 2003 68, t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum, onder vermelding van Boodschappen Deelkast.

Giften voor de zondagse collecten
kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0367 2005 38, t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum, onder vermelding van de collecte.

Collectebonnen.
Collectebonnen kunnen gebruikt worden in de collecten van onze kerkdiensten.
Er zijn collectebonnen van  €0,50,  €1  en  €2  en ze zitten in vellen van 20 stuks. Deze vellen kosten  € 10,-,  € 20,- en  € 40,-.
U kunt ze bestellen door het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer:
NL27 RABO 0367 2005 38, t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum, met vermelding welke collectebonnen u wenst. Daarna kunt u ze afhalen bij G. Talsma.

De vaste jaarlijkse bijdrage aan Kerk in Actie Burdaard.
Voor de vaste bijdrage van gemeenteleden aan Kerk in Actie hebben we een apart bankrekeningnummer.
De bijdrage kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL12 RABO 0367 2023 60, t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum, onder vermelding van Kerk in Actie.
terug