Diaconie December

Kerstattenties

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de diaconie in de weken voor kerst een attentie verzorgt voor de oudere leden van onze gemeente. Iedere alleenstaande van 65 jaar en ouder ontvangt een kerstattentie. Maar ook andere dorpsgenoten kunnen wellicht blij gemaakt worden met een pakketje. Zodat zij weten dat er ook aan hen gedacht wordt. We willen hierbij graag uw hulp inschakelen. Laat ons weten welke inwoner van Burdaard, Wânswert of Jislum u een kerstattentie gunt! Wij horen het graag voor woensdag 13 december via diaconie@kerkburdaard.nl, via een briefje in de brievenbus bij de Tsjerke oan'e Ie of telefonisch via Tineke Folkertsma op: 0622422503. (Vermeld alstublieft naam en adres van wie u een attentie gunt, en waarom.)
We hebben uw hulp nodig bij het wegbrengen van de kerstattenties. Bij de dienst van zondag 3 december en zondag 10 december kunt u een adresstrookje meenemen. Zodat u alvast weet bij wie u een bezoek gaat brengen, en indien gewenst, kunt afspreken met elkaar. De pakketten kunnen op maandag 18 december tussen 13 en 15 uur opgehaald worden in de consistorie.

Kerk in actie Burdaard (voorheen Zendingsbijdragen)

In november is een gift overgemaakt aan het project
Een sterke kerk op een kwetsbare plek in Ghana (300 euro)
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Veel jongeren trekken vanuit het armere noorden naar de hoofdstad Accra. Sommigen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.
Kerk in Actie steunt drie verschillende onderdelen van deze Ghanese kerk: 20.000 euro voor de training van voorgangers, 25.000 voor de alfabetisering, en 40.000 voor Jongeren aan het werk.


Bijdragen aan Kerk in actie Burdaard maakt u over op bankrekening:
NL12 RABO 0367 2023 60 t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wanswêrt-Jislum.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deelkast 

Nieuws Deelkast december 2023

Bij de kerkdiensten rond dankdag was er gelegenheid om een bijdrage te geven aan de deelkast. We waren blij verrast met de vele, gulle giften. Er zijn vele boodschappen, maar ook financiële bijdragen binnengekomen. Daarnaast hebben we in november vele cadeaukaarten van de postcodeloterij ontvangen. Heel hartelijk dank aan iedereen. Jullie bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
December, een maand waarin vele feesten worden gevierd. Natuurlijk het kerstfeest, maar ook sinterklaas en oud & nieuw. Veel feestelijkheden, maar vaak ook extra kosten. Voor vele mensen is december een maand dat rondkomen erg lastig is. We hopen dat we met elkaar de deelkast deze maand goed gevuld kunnen houden. En dat wanneer je ondersteuning kan gebruiken je de weg naar de deelkast weet te vinden. Rond oud & nieuw zal de kast even een paar dagen binnen staan. Maar we zullen de kast in het nieuwe jaar zo snel mogelijk weer terugplaatsen!
De deelkast mag worden gevuld met allerlei, houdbare, etenswaren. Daarnaast zijn verzorgingsproducten ook van harte welkom. We merken dat de volgende soorten producten vlot weer een plekje vinden naar een keukenkast waar ze nodig zijn: Melk, koffie, thee, pasta, rijst, groenten in pot/blik, broodbeleg, crackers/beschuiten, maar ook verzorgingsproducten als shampoo, douchegel en tandpasta.
De deelkast is niet de plek om kringloopartikelen in/bij te plaatsen!
Wil je ons helpen met het vullen van de kast? Je kunt dan je boodschappen plaatsen in de kast. Het hoeft niet veel te zijn, alle kleine beetjes helpen. Of je kunt zondags je boodschappen plaatsen in het boodschappenkrat achter in de Tsjerke oan'e Ie. Hier kun je voor/na de kerkdienst je boodschappen inzetten, wij zorgen ervoor dat ze in de kast komen te staan. Mocht boodschappen doen lastig zijn, dan is een financiële donatie ook van harte welkom. Dit geld zal dan gebruikt worden om boodschappen van te kopen. Een gift mag overgemaakt worden naar rekeningnummer: NL27RABO 036 7200 538 t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wanswêrt-Jislum onder vermelding van: Boodschappen Deelkast.
Vanuit de diaconie wordt er maandelijks een bedrag beschikbaar gesteld, en van dit geld halen onze vrijwilligers boodschappen. Dit is echter niet genoeg om de kast gevuld te houden, we hebben ieders hulp nodig!


Heb je vragen en/of opmerkingen over de deelkast. Of kun jij extra ondersteuning gebruiken? Laat van je horen, we zijn als volgt te bereiken:
  • Alida Post: alidapost@hotmail.com / 0611473105 of
  • Rommie Anna Talma: rommietalma@gmail.com / 0623955295
Volg ons op www.facebook.com/deelkast
terug