Tsjerkeblêd Mei 2023

Meditatie
“Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.” (Handelingen 1 vers 4) We mochten begin april het Paasfeest vieren. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus uit de dood. Jezus heeft gestreden met zonde en dood en Hij heeft overwonnen. En in die overwinning van Jezus mogen wij allemaal delen. De opstanding van Jezus is het begin van een heel nieuwe beweging. In de Bijbel lezen we dat steeds meer mensen gaan geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ze vormen samen groepen: de eerste christelijke gemeentes. In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe de boodschap van de opstanding van Jezus de wereld door gaat. Het evangelie komt zelfs in Rome! Dat staat aan het einde van het boek Handelingen. Maar aan het begin van het boek Handelingen staat eerst iets anders. Namelijk dat de leerlingen van Jezus moeten wachten. Ze moeten in Jeruzalem blijven en niet gelijk de wereld in gaan. Eerst moeten zij wachten op de belofte van God de Vader. De belofte waar Jezus met hen over gesproken heeft. Het is de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal kracht geven voor de verspreiding van het Evangelie. De Heilige Geest zal deuren en harten openen. Pas nadat de leerlingen gedoopt zijn met de Heilige Geest kunnen zij verder gaan. Zij moeten dus eerst wachten. Veel mensen hebben iets van ongeduld in zichzelf. Nu het in april bijvoorbeeld nog steeds een beetje koud en wisselvallig is, kijken we ongeduldig uit naar warmer en zonniger weer. Ook in het verkeer, of in de winkel of in de wachtkamers in het ziekenhuis is ongeduld te vinden. Zelfs in een rustgevende plaats als de tuin, wordt ongeduldig gewacht op het opkomen van de zaailingen. Ik denk dat er in de kerk ook veel ongeduld is. We willen graag dat het kerkelijk leven vlotjes verloopt. En veel mensen zouden ook graag zien dat de kerk weer wat voller gaat worden. Dat het evangelie van Jezus een grotere plaats krijgt in het leven van mensen in Nederland. Dit noem ik maar een soort van heilig ongeduld. We willen graag vooruit! De leerlingen van Jezus moeten eerst wachten en in Jeruzalem blijven. Het is in de omschrijving van Lukas niet helemaal duidelijk hoeveel dagen de leerlingen dan al hebben gewacht. Zei Jezus dit op de dag van zijn hemelvaart of al eerder? Er wordt ook niet duidelijk omschreven hoelang het wachten nog zal duren. In ons kerkelijk jaar zitten er 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart en dan nog eens tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een behoorlijk lange tijd. Je ziet in de Bijbel wel vaker dat mensen moeten wachten. Dagen, maanden en soms zelfs jaren. Wachten is een oefening. Een oefening om je eigen verwachtingen los te laten en het van God te verwachten. Wachten is dus niet: niks doen. Jezus laat zijn leerlingen actief wachten. Na Pasen wordt het hemelvaart. En na hemelvaart wordt het Pinksteren. Het ritme van het kerkelijk jaar is niet altijd ons ritme. In de gang van het kerkelijk jaar leren we dat Gods tijden en manieren anders zijn dan onze tijden en manieren. Het is goed voor mensen om bevrijd te worden uit eigen ongeduld. Het geeft rust als je weet dat Gods werk doorgaat. En dat de Heilige Geest blijft werken. De eeuwen door heeft de Heilige Geest het vuur in de gemeente van Jezus Christus brandend gehouden. Waar mensen wachten en ongeduldig kunnen worden, is de Geest van Jezus Christus aan het werk. Dankzij de Heilige Geest is wachten niet alleen maar zinloos wachten. De Heilige Geest maakt wachten tot verwachten. De Heilige Geest geeft doel en richting aan ons geloof. Ds. Bert Timmer  

Diaconie Mei
Notulen diaconie vergadering gehouden op dinsdag 7 februari 2023 Aanwezig: Tineke, Rommie Anna, Alida en Yvonne Tineke heet ons allen welkom. Rommie Anna begint de vergadering met een gebed voor de aardbeving in Turkije/ Syrië. De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd en ondertekend. Steunaanvragen:  • Aardbeving in Turkije/Syrië: € 250,-                                       • Actie Oekraïne 11 februari: € 100,- Het voorstel voor de zendingsbijdragen gemaakt door Gerardus wordt bekeken en goedgekeurd. Deelkast: Er wordt veel gebruikt van gemaakt. Vooral producten als melk, koffie/ thee, groenten in pot/blik gaan snel. De diaconie zal geregeld inkopen gaan doen, maar inbreng van gemeenteleden/dorpsgenoten is ook erg welkom. Binnenkort is er een vergadering van het werkgroepje. Vakantieweek: Er zal een stukje over de vakantieweek geplaatst worden op het ouderportaal van school. Misschien dat we zo de mensen kunnen bereiken die hier gebruik van willen maken. Evaluatie kerstattenties: We hebben leuke reacties gekregen op de attentie. Volgende vergadering: dinsdag 11 april om 19.45 uur, inleiding Alida en sluiting Yvonne Tineke sluit de vergadering met een gebed van Jurjen Beumer: Mensen in Uw dienst.  

Diaconie: Kerk in Actie
Kerk in actie Burdaard (voorheen Zendingsbijdragen) Tot 2020 is er in Burdaard een zending- en evangelisatiecommissie geweest. Daarna is het verzamelen van de Zendingsbijdragen overgenomen door de Diaconie. Sindsdien staat er Zendingsbijdragen boven de stukjes in het Tsjerkeblêd. Het doel van de ingezamelde bijdragen is echter al lang niet meer alleen Zending. Ook projecten van Werelddiaconaat en Noodhulp worden ondersteund. Daarom is gekeken naar een andere naam. Gekozen is voor “Kerk in actie Burdaard”. Hiermee maken we duidelijk waar de meeste giften naar toe gaan, en dat we deel uitmaken van de PKN. In april is een gift van 300 euro overgemaakt aan het project: Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria Zuid-Afrika Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke organisatie PEN is als een familie voor deze kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen begeleiding bij huiswerk en examens, maar leren ook sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan. Kinderwerk De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leert hen normen en waarden via bijbelonderwijs. Ze geeft hen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. Jongerenwerk Als Kgaugelo ouder wordt zal hij met zijn studie begeleid worden door jongerenwerker Zakhele, die vertelt: "We begeleiden onze jeugd net zo lang tot ze hun plek gevonden hebben en verzekerd zijn van een vaste baan." Studiekampen, vakantiekampen, mensen ontmoeten die in je geloven en je blijven stimuleren. Dat verandert levens! Hoeveel kinderen worden bereikt? Mede dankzij uw steun kunnen Sue, Zakhele en de andere medewerkers ieder jaar veel kinderen bereiken: 1060 jongeren kunnen meedoen aan bijbelclubs en vakantiekampen 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding 230 kinderen leren sociale vaardigheden 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen zelfvertrouwen op. Bijdragen aan Kerk in actie Burdaard maakt u over op bankrekening: NL12 RABO 0367 2023 60 t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum.
 
terug