Deze kerk staat aan de Ee.

Tsjerke oan 'e Ie

Tsjerke oan 'e Ie.
Adres: Ds. R.H. Kuipersstraat 8, Burdaard

Deze fraaie kerk staat midden in het dorp aan de toeristische fietsroute Dokkum-Bartlehiem-Leeuwarden en is gebouwd in 1892/93.
In het interieur zijn de zitplaatsen ingedeeld in drie bankvakken plus een galerij.
Voor de bordespreekstoel bevindt zich een ruim liturgisch centrum, met ruimte voor een koor of muziekkorps.
Boven de preekstoel het orgel met hoofdwerk en rugwerk met 21 stemmen. Het is in 1972 gebouwd door W.Boegem waarbij gebruik gemaakt werd van registers uit het oude orgel van 1920.
Het gewelf is in 1989 weer in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. Toen zijn  ook de kroonlampen en het doopvont aangeschaft. Deze zijn afkomstig uit de Noorderkerk te Groningen.
Van de kerkdiensten in deze kerk worden video-opnamen gemaakt die te bekijken zijn op Kerkomroep.nlBeknopte bouwgeschiedenis.

1892/93. Bouw van de kerk als vervanger van een in 1861 gebouwd kerkje, dat stond op het perceel west van de kerk. De bouwkosten bedroegen toen ongeveer tienduizend gulden. Het Van Dam orgel uit 1868 en de preekstoel uit de oude kerk werden in de nieuwe kerk geplaatst.

1919/20. Bouw van een aanbouw aan de achterzijde van de kerkzaal met een galerij boven de preekstoel. Hier werd door Bakker & Timmenga een nieuw orgel geplaatst.
Het Van Dam orgel is verkocht en werd in 1921 in de Gereformeerde kerk te Wyckel geplaatst, vanwaar het in 1983 verhuisde naar de Hervormde kerk van Oosterhesselen in Drenthe.

1926.      De galerij aan de zuidzijde van de kerkzaal wordt belangrijk uitgebreid om meer zitplaatsen te krijgen. Aan de voorkant van de kerk wordt een voorportaal gebouwd, dat ruimte bied aan de trap naar de galerij.

1950/59. Het interieur wordt geheel geschilderd in lichte kleuren (gebroken wit).

1972.      Bouw van een nieuw orgel met hoofdwerk en rugwerk met 21 stemmen door W.Boegem waarbij gebruik gemaakt werd van registers uit het oude orgel van 1920.
De preekstoel wordt omkleed met houtwerk dat past bij het nieuwe orgel.

1989.      Grondige restauratie van het interieur. De kerk wordt weer geschilderd in de oorspronkelijke kleuren, de bekleding van de preekstoel wordt weer verwijderd.
Van de Noorderkerk te Groningen worden 5 kroonlampen en een doopvond gekocht en in de kerk geplaatst.

2008.      Het liturgisch centrum wordt belangrijk uitgebreid om zo meer ruimte te hebben voor koren en muziekkorpsen.
 
terug