Privacy statement

De Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen, dan gaan we hier zorgvuldig mee om. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen.
Het privacy statement is te downloaden via onderstaande link:

Privacystatement
 
terug