Tsjerkeblêd Mei 2023

Tsjerkeblêd Mei 2023 


36e jaargang - nr. 5 MEI 2023 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum 
Lees meer 

Tsjerkeblêd April 2023

36e jaargang - nr. 4 APRIL 2023
Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum 
Lees meer