Onze gemeente gebruikt enkele kerkgebouwen

Welke kerkgebouwen zijn er

In Burdaard staan de Tsjerke oan 'e Ie en de Tsjerke op 'e Terp. De meeste diensten worden in de Tsjerke oan 'e Ie gehouden. Bij bepaalde bijzondere diensten en de diensten in de zomervakantie gebruiken we de Tsjerke op 'e Terp.
Om de 2 maand houden we een dienst in de Petruskerk van Wânswert. Deze kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
terug