zondag 14 juli 2024 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): dhr. G. Riemersma, Dokkum


LITURGIE:
Mededelingen kerkenraad

Int.lied Psalm 78 :18 + 19 – Hij deed zijn volk als schapen uitgeleide

Groet en bemoediging

In memoriam: Ties Sierksma
Lied 913: 1,2, 3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge)

Inleiding op de dienst
Lied 825 : 4 +8 - Hij meet ons tijd en ruimte toe

Gebed om Gods Geest
834 : 1 + 2 + 3 – Vernieuw Gij mij

Lezing Handelingen 6: 8 t/m 15

Lezing Handelingen  7 : 46 t/m hoofdstuk 8 : 3 

Lied 747 : 1 +3  – Eens komt de grote zomer

Verkondiging
tijdens verkondiging  Lied 727 ; 1 + 2 +  3 + 10 Voor alle heiligen


Ev. Liedb. 409 : 1 + 4 – Ik zie een poort

Dankgebed- voorbeden
Geloofsbelijdenis is: Zingen lied 705 : 1 + 3 – Ere zij aan God de Vader

Collecten:  1. Diaconaat, 2. Eigen kerk

Slotlied Ev.liedb. 132 : 2 + 3 – Ziet Hem verschijnen

Zegen
Lied 425 – vervuld van uw zegen

 

terug