zondag 16 juni 2024 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): dhr. J.J. Wagenaar, Dokkum


LITURGIE:
Thema: “Vaderdag.....; je zult zulke zonen maar hebben.....”

Inleidend orgelspel
Mededelingen van de Kerkenraad.

 

I: Dienst van de voorbereiding
 
 • Intochtslied: Psalm 133: 1 en 3
 • Moment van stilte
 • Votum en groet
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 280: 4 en 5 (Frysk!)
 • (gemeente gaat zitten)
 • Deze zondag....... (korte inleiding op het thema)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Lied 863:  1, 4, 5 en 6 (Frysk!)
 
II: Dienst van het Woord
 
 • Gebed bij de opening van de Bijbel
 • 1e lezing: Genesis 4: 3 t/m 9
 • Zingen: Lied 828: 1
 • 2e lezing:  Lucas 15: 25 – 32
 • Zingen: Lied 828: 2 en 3
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 280: 6 en 7
 
III: Dienst van gaven en gebeden
 
 • Gebeden (Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk gezongen "God fan fier en hein, us heit".)
 • Collecte(s)
 
IV: Afsluiting en Zegenbede
 
 • Slotlied: Lied 415 :  1 en 2
 • Zegenbede
 
 • Beantwoord met Lied 415: 3

terug