zondag 19 mei 2024 om 10:00

Pinksteren, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G. Timmer


LITURGIE:
Dienst Belevingskerk Burdaard Pinksteren 2024

Muziek voor de dienst

Woord van welkom

Lied: Heer ik hoor van rijke zegen ( YouTube )

Gebed

Lied: Kom Heilige Geest  ( YouTube )

Het thema voor vandaag: Pinksteren.
Pinksteren = wat onbekend; vaag; laatste kerkelijke feest
Pinksteren = mooi en hoopvol; grenzen worden verlegd; groei

We beginnen met het Bijbelverhaal van Pinksteren uit Handelingen 2: voorlezen Tom Wright

Lied: Ik moet weggaan  ( YouTube )

 

 

Workshops uitleg:

Buiten: 3 spellen in carrousel (3 * 5 minuten per spelletje)

Binnen: minicollege over “Taal en Geest” (via beamer)

 
 

Lied: een vlammetje hier, een vlammetje daar  ( YouTube )

Uitleg van dominee Timmer over Pinksteren

Lied: De wind steekt op  ( YouTube )

Gebeden afgesloten met Onze Vader  ( YouTube )

Collectes:   1. Kerk in Actie, Zending (Land.r.), 2. Eigen kerk


Slotlied: Geest van hierboven  ( YouTube )

Zegen
 

Na de dienst hapje en drankje


 

terug