zondag 12 mei 2024 om 09:30

Heilig Avondmaal , Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. D. Schreurs, Hegebeintum


LITURGIE:
- orgelspel vooraf
- woord van welkom, mededelingen
- samenzang: 27 vers 4
- stil gebed
- votum en groet
- drempelgebed
- deze zondag ...
- samenzang: 836 vers 1
- genadeverkondiging
- samenzang: 885 vers 1 en 2
- gebed
- lezing uit de Bijbel: Kolossenzen 1 vers 1 t/m 14 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2021)
- samenzang: 23c vers 1, 2 en 5
- preek:

'Breng dus met vreugde dank aan de Vader.
Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden'

- samenzang: 939 vers 1, 2 en 3
- geloofsbelijdenis
- samenzang: 791 vers 1, 5 en 6
- lezing uit het formulier
- samenzang: 16 vers 1
- collecte
- nodiging
- brood en wijn
- samenzang: 16 vers 3
- gebeden
- samenzang: 418 vers 2 en 4
- zegen
- samenzang: 416 vers 1

 

terug