zondag 5 mei 2024 om 09:30

Voorbereiding H.A., Petruskerk
Voorganger(s): da. A. Plantinga, Ee


LITURGIE:
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 124: 4  (Die onze boeien slaakt, het is de Heer)

Aanvangswoord, Votum en Groet

Inleiding bij het gebed
                                                      
Gebed om vrede voor de wereld

Zingen: Lied 1010: 1 en 3  (Geef vrede, Heer, geef vrede)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Inleidend woord bij de Schriftlezingen en het thema van de dienst

Eerste Schriftlezing: Psalm 133

Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad,
als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd.

Zingen: Psalm 133: 1

Tweede Schriftlezing: Rom. 12: 9-10, 16-18;  Rom. 14: 1-3 en 13-19 (NBV)
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De één gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet,
en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft Hem aanvaard.

Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren. Omdat ik één ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschóuwt. Als u dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. Breng het goede dat God u schenkt geen schade toe, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Wie Christus zo dient, doet wat God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.

Zingen: Lied 974: 1 en 2   (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat v.h. leven) (Als dit lied in uw gemeente niet zo bekend is, laten we het dan zingen op de melodie van ‘Dankt, dankt nu allen God’=lied 704)  

Derde Schriftlezing: 1 Joh. 1: 5-7;  1 Joh. 2: 3, 5, 6, 9 en 10  (NBV)

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val.

Zingen:  Lied 838: 3 en 4   (Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen)
        
Overdenking   Tekst voor de overdenking: Romeinen 14: 19

“Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend   
  is voor elkaar.”
 

Lied:  ‘Opgeroepen tot de vrede’  (mel. Wat de toekomst brengen moge..=      
                                                                                                                                       Lied 913)

Opgeroepen tot de vrede,uit het land van man en macht,
weten wij elkaar gegeven
en tot samenklank gebracht.
Toegezegde lieve vrede,
aangewezen weg van recht,
laat je vinden, wil ons binden,
op de liefde aangelegd.

Tot de grenzen van de aarde
is Gods goedheid uitgebreid.
Zullen wij niet laten delen
in die gaven wereldwijd?
Volk van God, draag deze namen:
vindplaats van waarachtig recht,
samenscholing voor de vrede,
toekomst die is aangezegd!


Enkele woorden vooruitkijkend naar de viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: ‘O goede God, o Koning’ (mel. O Jezus, hoe vertrouwd en goed =
                                                                                                                   lied 512)

        O       Lam van God, o             Ko  -     ning,  U             no-digt ons  als        gast!
        Zo         mag er   in   uw           wo -     ning   met        dank zijn toe-ge  -     tast.
 

Dankgebed en Voorbede

Inzameling van de gaven   

Zingen: Lied 1014: 1, 3 en 5  (Geef vrede door van hand tot hand)

Zegenbede (met gezongen Amen)

We zingen dan nog het Wilhelmus: Lied 708: 1 en 6  

 

terug