zondag 14 april 2024 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G. Timmer


LITURGIE:
Orgelspel voor de dienst

Woord van welkom

Intochtslied 802: 1, 4, 5 en 6 + refrein (Door de wereld gaat een woord)

Stil gebed, bemoediging en groet

Vandaag in deze dienst (kort intro)

Lied 1005: 1, 3 en 5 (Nederlands; zoekend naar licht)

Gebed

Geld:  Meer dan 100.000 euro! Wat kun je daarmee doen? 

Lied: Evangelische Liedbundel 398: 1, 2, 3, 4 en 5 + refrein (Handen heb je om te geven)

Interview met de diakenen door Jannie Boonsma.
Diakenen zitten voorin de kerk rondom de tafel met het geld erop.

Lied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons  YouTube

Gonda de Haan vertelt over de projecten in Zuid-Amerika

Lied: Evangelische Liedbundel 213: 1, 2, 3, 4 en 5 (Ik wil jou van harte dienen)

Dominee Timmer vertelt vanuit de Bijbel waarom we dit allemaal doen.

Lied: Opwekking 544 (meer dan rijkdom, meer dan macht)  YouTube

Dankgebed en voorbeden

Collectes

Slotlied: Evangelische Liedbundel 390: maak ons tot een stralend licht

Zegen
 

terug