zondag 7 april 2024 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): dhr. W. Feddema, Driezum


LITURGIE:

Woord van welkom en mededelingen
Aanvangslied Lied 280: 1, 2 en 3, De vreugde voert ons naar dit huis
Stil gebed, Groet en bemoediging           
(Inleiding op de dienst)
Gebed van verootmoediging
Psalm 111: 1 en 4 Van ganser harte loof ik Hem
Regel van geloof / Wetlezing
Psalm 111: 6
Gebed om leiding van de HG:
Lezing 1: 1 Petrus 1:  1 - 12
Lied 315: Heb dank, O God van alle leven :1
Schriftlezing2: 1 Petrus 1:13 – 25
Lied 315: 2, 3
Verkondiging
Lied 641 Jezus leeft en ik met Hem
Dank en voorbede:
Collecte:  1. Diaconaat, 2. Orgelfonds

Lied 1005: Zoekend naar licht
Zegenbede
Lied 416: 1


 

terug