zondag 18 februari 2024 om 10:00

Foswert 09.30 uur koffie , Foswert
Voorganger(s): ds. G. Timmer


LITURGIE:
 

Orgelspel voor de dienst

Woord van welkom

Intochtslied: Psalm 25: 2 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Gezang 182: 1 en 2

Gebed

Lezen uit de Bijbel: Jesaja 16: 6 - 13 (NBV)

Lied: Psalm 131

Verkondiging

Lied: Evangelische Liedbundel 308: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis (door dominee gelezen)

Lied: Evangelische Liedbundel 275: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Collectes  1. Kerk in Actie, Binnenlandsdiac. (40dg tijd)


Slotlied 415

Zegen

Lied 416: 1

 

terug