zondag 3 december 2023 om 09:30

1e Advent, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G.Timmer


LITURGIE:

eerste zondag van Advent
PG Burdaard-Wânswert-Jislum i.s.m. koor Juliana

Orgelspel voor de dienst

Lied door koor: When will we see …

Woord van welkom
Aansteken van de eerste Adventskaars

Intochtslied samenzang: Lied 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heeren)

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 1005: zoekend naar licht (koor Juliana samen met de gemeente)

Morgengebed van Bonhoeffer

Koor Juliana: Kyrie Eleison

Gebed om de opening van het Woord

Lezen uit de Bijbel: Jesaja 6: 1-13 (NBV)

Koor Juliana: De steppe zal bloeien

Verkondiging

Samenzang: Psalm 85: 1 en 3

Koor Juliana: biddende handen

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven:  Coll.: 1. Kerk in Actie, Kinderen in de knel, 2. Kerstfeest


Koor Juliana:
Span in tente
Het donker voorbij

Zegen

Samenzang: Lied 416: 1, 2, 3 en 4

 

terug