zondag 1 oktober 2023 om 09:30

Israël zondag, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G.TimmerLITURGIE:

Orgelspel voor de dienst

Woord van welkom

Intochtslied: Evangelische Liedbundel 170: 1 en 2 + refrein (Groot is uw trouw o Heer)

Stil gebed, bemoediging en groet

Deze zondag ….

Psalm 107: 1 en 4 (Gods goedheid houdt ons staande)

De geloofsbelijdenis van Israël: Deuteronomium 6: 4-19 (NBV)

Lied 146C: 1 en 4 (Alles wat adem heeft love de Here)

Gebed

Lezen uit de Bijbel: Deuteronomium 10: 12-22   en  Romeinen 11: 25-32  (NBV)

Lied 315: 1 en 2 (Heb dank o God van alle leven)

Verkondiging

Psalm 136: 1, 8, 10, 11 en 13 (Loof de Heer, want Hij is goed)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven  1. Kerk en Israël, 2. Eigen kerk


Lied 704: 1, 2 en 3 (Dank dank nu allen God)

Zegen

Lied 416: 1

 

terug