zondag 17 september 2023 om 10:00

Startzondag/belevingskerk, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G.Timmer

 

LITURGIE:

Organist: Thom de Boer

Orgelspel voor de dienst

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Lied: Lied 969: 1, 2, 3 en 4 In Christus is noch west noch oost.

Woorden van welkom, toelichting bij deze viering door Fardau en Coba

Gebed door dominee Timmer

Lied: Kom op ga je mee  

Samen ontdekken (+/- 15 minuten) 

Samen vieren

Overdenking dominee

Lied: ELB 184: 1, 2, 3 en 4 + refrein (ik wandel in het licht met Jezus)

Kunstwerk een plek geven in de kerk.

Dankgebed

Video ‘Onze vader’ in vele talen


Collecte   1. Kerk in Actie, Werelddiaconaat, 2. Jeugdwerk


Slotlied: ELB 226: 1 en 2 De kracht van Uw liefde

Uitnodiging voor koffie/thee

Zegenlied: 416: 1, 2, 3 en 4

Samen eten 

terug