zondag 10 september 2023 om 09:30

Dienst, Petruskerk in Wânswert
Voorganger(s): mvr. P.A.Berntsen-Rademaker, Lwd


Liturgie
Lezingen uit NBV.  Liederen uit  NLB


Welkom  

Intochtslied  psalm 134 (Gij dienaars aan de Heer gewijd) vs 1 en 2

Votum en groet

Vs 3 van psalm 134.

Gebed voor verootmoediging en de HG.

Zingen als loflied psalm 25 vs 2 en 4 (Here maak mij Uwe wegen)  

Lezing OT Prediker 5 vs 12 t/m 19

Zingen NLB 823  (Gij hebt o Vader van het leven) vs 1,2 en 4.

Lezen NT Romeinen 8 vs 18 t/m 25

Zingen NLB 834 (Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht) helemaal

Preek/orgelspel

Zingen  NLB 909 helemaal (Wat God doet dat is welgedaan)

Collecten

Gebed  en afsluiten met de Apostolische geloofsbelijdenis met lied 340b uit NLB.

Zingen lied  415 vs 1 en 2, daarna zegen, uitgesproken door voorganger.

Gemeente zingt vs 3 van lied 415.

 

terug