Kerk Jannum

Kerkmuseum in Jannum.
Adres: Tsjerkestrjitte 4, Jannum

Op de terp in Jannum staat een kerkgebouw dat vroeger een uithof was van het klooster Klaarkamp. Na de reformatie werd het een van de kerken van de Hervormde gemeente te Birdaard-Janum. Al vanaf 1947 is hier het Kerkmuseum Janum gevestigd. De huidige eigenaar is de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân (SMNEF).
Het gebouw wordt daarom niet meer als kerk gebruikt.

De begraafplaats rondom de kapel is echter nog steeds bij onze gemeente in gebruik.

Voor meer informatie over het kerkmuseum zie de link: Kerkmuseum
 
terug