Pastoraat April 2024

 

 

Zondag 14 april: diaconie in Zuid-Amerika

De kerkdienst op deze zondagochtend staat in het teken van Zuid-Amerika. Want de diaconie van onze gemeente heeft vorig jaar een legaat gekregen met daarbij de opdracht om dit legaat te besteden aan projecten in Zuid-Amerika. Inmiddels zijn de projecten uitgekozen en in de dienst van zondag 14 april komt Gonda de Haan (relatiebeheerder Kerk in Actie voor Zuid-Amerika) meer vertellen over deze projecten. De diakenen zullen vertellen hoe zij het ontvangen van dit legaat en het bestemmen ervan beleefd hebben. Het wordt dus een dienst waarin het diaconale werk centraal staat.

Zondag 28 april: tentdienst

Op zondag 28 april wordt de jaarlijkse tentdienst gehouden. Dit jaar is het thema ‘herinneringen’. Want eind april, begin mei is de tijd van het jaar waarin er veel wordt terug gekeken. Naar de Tweede Wereldoorlog, naar de bevrijding. Het is de tijd van het jaar om ons te herinneren wat de prijs van vrijheid is. Het lijkt me goed om daar eens met elkaar bij stil te staan.
De dienst begint om 10.00 uur in de tent, voor de dienst is er koffie en thee. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Concordia uit Wânswert. En speciaal voor de kinderen wordt er ook iets bedacht om hen bij deze dienst te betrekken.

Gemeenteavond 18 april

Op donderdagavond 18 april wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond is het gespreksonderwerp: de toekomst van de gemeente en het gebruik van gebouwen. De uitkomsten van de enquête zullen worden besproken en toegelicht. En daarna komen we hopelijk zover dat we knopen kunnen doorhakken over het gebruik van de gebouwen. Het moge duidelijk zijn dat het een belangrijke gemeenteavond wordt. Uw en jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! We beginnen om 19.45 uur in Op ‘e Hichte.

Club van de kerk

Op donderdag 4 april en op 11 april zijn de laatste keren van de club geweest. Het kernwoord voor de laatste clubbijeenkomsten was ‘vertrouwen’. Daar hoorden een paar spellen bij waarbij kinderen geblinddoekt werden. Nou: dan komt het wel op vertrouwen aan. Iets heel anders: een lekker taartje maken voor je buurman of buurvrouw. Je moet erop vertrouwen dat je buurman of buurvrouw iets lekkers voor je heeft gemaakt!
De gewone clubmiddagen en -avonden zijn voorbij. We willen op 4 mei met de jeugd aanwezig zijn bij de dodenherdenking in het dorp. En voor zaterdag 8 juni staat er nog een uitje op de planning.  Dus we zijn nog lang niet klaar!

Tot besluit

U kunt in dit kerkblad veel dingen lezen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er in de gemeente gebeurt. In april komt een belangrijke gemeenteavond, wat daar besloten wordt, zal grote invloed hebben op de toekomst van de gemeente. Zelfs als er niets besloten kan worden, is dat veelzeggend. Ik ben erg benieuwd welke kant het op zal gaan. Ontvang allemaal een hartelijke groet.

Ds. Bert Timmer
 

 

 

terug