Begraafplaats Burdaard en Jannum

Onze protestantse gemeente beheert twee kerkelijke begraafplaatsen. De ene rond de Tsjerke op ‘e Terp te Burdaard en de andere rond het kerkmuseum te Jannum.

De begraafplaatsen bieden plaats aan alle inwoners van Burdaard en Jannum, ongeacht hun gezindte. Ook mensen die een historische binding hebben met de dorpen zijn welkom. Dat geldt echter niet voor hen die om economische of landschappelijke reden bij ons aankloppen.

Kerkhof Burdaard  Burdaard

  Jannum

Het recht op een graf kan worden verkregen via de beheerder. De graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. U kunt bij de beheerder een informatie pakketje aanvragen, waarna u op de betreffende begraafplaats samen met de beheerder een plek uitzoekt.

Voor het regelen van een begrafenis dient de uitvaartverzorger contact op te nemen met de beheerder. Deze neemt dan de gegevens op en stelt samen met de verzorger de tijd en de plaats van de begrafenis vast. Het gebruik van één van de kerken voor een rouwdienst, kan geregeld worden met de koster. De gegevens van de beheerder en de koster vindt u op de contact pagina.
Voor het gebruik van de begraafplaats is een reglement opgesteld. Hierbij hoort ook een uitvoeringsbesluit en een tarievenlijst. Deze zijn te downloaden via onderstaande links.

Reglement

Tarievenlijst

Uitvoeringsbesluit
 
terug