Pastoraat September 2023


Pastoraat
 

Startweekend

Halverwege september willen we aandacht geven aan de start van een nieuw seizoen van activiteiten in onze kerkelijke gemeente.
Op zaterdag 16 september wordt de survival georganiseerd. Een uitdagende tocht door het gras, de klei en water rondom Burdaard. Met op het parcours diverse spellen en opdrachten. Vorig jaar was het erg regenachtig, koud en nat. Wie weet hoe het dit jaar zal zijn? We hopen op enthousiaste deelnemers!
Op zondag 17 september wordt in de Tsjerke oan ‘e Ie de startdienst gehouden (let op: deze dienst begint om 10 uur). Het thema voor de dienst is hetzelfde als het jaarthema van de Protestantse kerk: Ga mee! In de dienst vieren we samen door te zingen en te bidden, we denken na over het thema. Uit de Bijbel gaan we een stukje lezen uit Numeri 10. Mozes vraagt zijn schoonvader om met het volk Israël mee te gaan naar het beloofde land. Mozes zegt: ‘Ga met ons mee; je zult het goed bij ons hebben, want de
HEER heeft sraël voorspoed beloofd.’             
In de startdienst zit dit keer ook een creatief moment en na de dienst kunnen we samen eten. Welkom!

 

Jeugdwerk

Het nieuwe seizoen voor het jeugdwerk gaat ook bijna beginnen. Nieuw dit jaar is dat er club wordt aangeboden aan kinderen uit groep 5-6 en ook aan kinderen uit groep 7-8. Dus twee jeugdclubs die op dezelfde dag (we hebben nu eerst gekozen voor de woensdag), maar op een verschillend tijdstip (middag en avond) worden aangeboden. Ook de Tienerkerk gaat weer van start, daarvoor moeten data en tijden nog uitgezocht worden. De jeugd krijgt zelf uitnodigingen voor club en Tienerkerk.
Op 12 september vergadert het SJB over het jeugdwerk en het nieuwe seizoen.

 

Israël: thema-avond en zondag

Zondag 1 oktober is het Israëlzondag. Op deze zondag staan we stil bij de bijzondere verbondenheid van de kerk van Jezus Christus met het volk Israël. In de dienst van zondag 1 oktober geven we daar aandacht aan.
In de week voorafgaande aan de Israël zondag hebben we Oscar Lohuis uitgenodigd om te spreken over het thema ‘Israël en de wederkomst’. Het leek ons goed om voor zo’n specifiek onderwerp een spreker uit te nodigen die goed thuis is op dit gebied. Via de Stichting ‘Christenen voor Israël’ is er contact gelegd om Oscar Lohuis en hij komt woensdagavond 27 september spreken over dit thema. De avond begint om 19.45 u. (inloop vanaf 19.30 u.) in Op ‘e Hichte. Deze avond is niet exclusief bedoeld voor gemeenteleden uit Burdaard, iedereen is welkom.

 

Werktijden

U weet hoogstwaarschijnlijk wel dat ik naast de gemeentes van Burdaard nog meer werk als dominee doe. Ik ben in dienst van de PKN als ambulant predikant. Dat wil zeggen dat ik tijdelijk in gemeentes help als daar bijvoorbeeld een dominee ziek is. In ieder geval tot het einde van dit jaar ben ik in Kollum werkzaam om een zieke collega te vervangen. Tot nu toe probeerde ik het werk te verdelen door woensdag t/m vrijdag voor Burdaard te reserveren en maandag en dinsdag voor het andere werk. Maar ik ontkom er niet aan om iets meer te schuiven. Dat betekent dat ik soms op dinsdag in Burdaard ben en misschien wel op dinsdag op bezoek kom. Of dat ik er op donderdag juist niet ben. Ik denk niet dat dit voor jullie een hele schokkende verandering zal zijn, maar dan weten jullie dat het met de werktijden wat flexibeler wordt.
 

Tot besluit

De vakantie zit er al lang weer op. Hoewel ik daar gelijk bij zeg dat voor mijn gevoel de vakantie pas echt over is als de kinderen weer naar school gaan. De vakantie was geslaagd met mooie dagen in Limburg en ook mooie dagen thuis en in de directe omgeving. Wat het belangrijkste is: het idee dat er niets hoeft. Inmiddels ligt die periode weer achter ons en ‘moet’ er weer van alles. Vooral de tweede helft van september laat een volle agenda zien met zowel in Burdaard als in Kollum vele activiteiten en vergaderingen. Intussen is bij onze buurgemeente collega Anne Elverdink bezig met zijn laatste werkzaamheden in de gemeente. Vanaf hier wensen wij hem een goede periode van afscheid toe en een gezegende afscheidsdienst. Met dank voor de goede samenwerking de jaren door. We bidden dat ds. Elverdink in Zuidhorn een goede ontvangst zal krijgen en dat hij daar met zegen mag werken in de dienst van onze Heer.
Ontvang allemaal een hartelijke groet.
Dominee Bert Timmer

terug