Pastoraat Juni 2024

 

Pastoraat

Kerkdiensten in juni

Op zondag 9 juni ben ik zelf de voorganger in dienst in de Tsjerke oan ‘e Ie. In dit kerkblad kunt u lezen over de groep ‘geloofsgym’ en dat we op een middag met elkaar hebben gesproken over de levensweg van Simson en die van onszelf. Ik zou in de dienst van 9 juni graag meer vertellen over de afkomst van Simson en vervolgens dat ook verbinden met de afkomst van Jezus en onze eigen afkomst.
Zondag 23 juni is de slotdienst, die wordt gehouden in het MFC. De muzikale begeleiding in die dienst wordt verzorgd door Lightness. Op dit moment weet ik nog niet precies hoe de dienst eruit zal gaan zien. Maar ik zit eraan te denken om te gaan vertellen over Simson die door Delila steeds verder het moeras in getrokken wordt.
In de andere diensten zijn er gastvoorgangers. We wensen elkaar gezegende diensten.

 

Tot besluit

Ik heb niet zoveel te melden in dit kerkblad. De zomertijd is een rustige tijd. Wel ben ik in deze weken bezig plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Bijvoorbeeld voor de clubs en voor de gespreksgroepen. Dan ligt er voor het nieuwe seizoen een leidraad klaar en hoef je niet elke keer te bedenken wat je een volgende keer moet gaan doen.
En er is in deze tijd van het jaar meer gelegenheid voor studie en het lezen van boeken. Ontvang allemaal een hartelijke groet.
                                                                                                                               Dominee Bert Timmer

terug