Helpers gevraagd


Helpers gevraagd …

Zoals elders in het kerkblad al is geschreven, de kerkenraad is nog steeds op zoek naar versterking.
Het schip blijft nog wel even varen, maar het is toch ook al een beetje zinkende. Er gaan twee diakenen uit de kerkenraad, maar er is nog niemand die erbij komt. En dat terwijl we al onderbezet zijn.

We zijn dus dringend op zoek naar mensen. De kerkenraadsleden blijven ondertussen mensen vragen, maar we willen u als gemeenteleden ook vragen met ons denken. We geven u dan ook de mogelijkheid om uzelf of medegemeenteleden aan te melden voor een functie binnen de kerkenraad. Kent u iemand, waarvan u denkt: hij/zij zou echt geschikt zijn, laat het ons weten.

Dit kan door contact op te nemen met een kerkenraadslid of door onderstaand briefje in te vullen en te deponeren in de brievenbus bij de Tsjerke oan ‘e Ie. Graag vóór 24 mei a.s.
Alvast heel hartelijk dank voor uw/jullie medewerking!
 

Ik/wij denk(en) dat de volgende perso(o)n(en) geschikt is voor een functie binnen de kerkenraad:
 
  • ______________________________________________________________________________
 
  • ______________________________________________________________________________
 
  • ______________________________________________________________________________
 
  • ______________________________________________________________________________


Ik/wij denk(en) dat ik/wij zelf geschikt zijn voor een functie binnen de kerkenraad:
 
  • ______________________________________________________________________________ 
terug