Geloofsgymgroep

 

Ja, u leest het goed. De eerste geloofsgymgroep is geboren.
We zijn aan het rekken en strekken rondom het Bijbelverhaal van Simson geweest. Dit alles heeft op woensdag 28 mei jl. plaatsgevonden.  De bedoeling was een tuingesprek te houden, maar het weer liet het niet toe om buiten te zitten. Op ‘e Hichte was een goed alternatief.
Na een welkomstwoord werd er eerst een gebed uitgesproken.
Daarna werd het woord ‘levensweg’ uitgelegd. In het christelijk geloof wordt dit woord vaak gebruikt om te verwijzen naar de weg, die een persoon aflegt tijdens zijn of haar leven (van wieg tot graf). Samengevat: de levensweg in het christelijk geloof is een reis van geloven, morele keuzes, relaties en persoonlijke groei, met als uiteindelijk doel dichter bij God te komen en een eeuwig leven te ontvangen. Dat deze weg niet altijd gemakkelijk is weten we allemaal. We weten echter wel dat we de weg niet alleen hoeven te lopen, er is altijd Eén bij ons, naast ons. In het lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ van Sela wordt dat mooi verwoord:

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Dominee Timmer had de levensweg uitgetekend en een aantal paaltjes geslagen: afkomst, relaties, kracht, verleiding en inkeer. Aan de hand van het verhaal van Simson werd hier met elkaar over gesproken.
Aan het einde van de middag werd duidelijk dat dit samenkomen ook kerk-zijn is. Het werd als zeer waardevol ervaren. Bij de aanwezigen lag een wens om dit vaker te organiseren. Het pastoraal team gaat hiermee aan de slag. Er komt zeker een vervolg!

Deze geslaagde middag werd met dankgebed afgesloten.

Het pastoraal team
terug