Diaconie September

Nieuws Deelkast augustus 2023


Allereerst willen we iedereen die zo nu en dan boodschappen aanvult in de deelkast heel hartelijk danken. Jullie hulp is nodig, en wordt zeer gewaardeerd.
De deelkast bij de Tsjerke oan'e Ie wordt regelmatig bezocht door dorpsgenoten die boodschappen komen brengen óf komen halen.
We vinden het erg fijn dat wij er als dorpsgenoten op deze manier voor elkaar kunnen zijn. De boodschappen in de kast zijn er voor eenieder die financieel (soms) niet meer uitkomt. Schroom niet, en breng wat je kan missen, en haal wat je nodig hebt!
De deelkast mag worden gevuld met allerlei, houdbare, etenswaren. Daarnaast zijn verzorgingsproducten ook van harte welkom. We merken dat de volgende soorten producten vlot weer een plekje vinden naar een keukenkast waar ze nodig zijn: Melk, koffie, thee, pasta, rijst, groenten in pot/blik, broodbeleg, crackers/beschuiten, maar ook verzorgingsproducten als shampoo, douchegel en tandpasta.
Wil je ons helpen met het vullen van de kast? Je kunt dan je boodschappen plaatsen in de kast. Of je kunt zondags je boodschappen plaatsen in het boodschappenkrat achter in de Tsjerke oan'e Ie. Hier kun je voor/na de kerkdienst je boodschappen inzetten, wij zorgen ervoor dat ze in de kast komen te staan.
Mocht boodschappen doen lastig zijn, dan is een financiële donatie ook van harte welkom. Dit geld zal dan gebruikt worden om boodschappen van te kopen. Een gift mag overgemaakt worden naar rekeningnummer: NL27RABO 036 7200 538 t.n.v. Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum onder vermelding van: Boodschappen Deelkast. Vanuit de diaconie wordt er maandelijks een bedrag beschikbaar gesteld, en van dit geld halen onze vrijwilligers boodschappen. Dit is echter niet genoeg om de kast gevuld te houden, we hebben ieders hulp nodig!
Heb je vragen en/of opmerkingen over de deelkast. Of kun jij extra ondersteuning gebruiken?
Laat van je horen, we zijn als volgt te bereiken:

Alida Post: alidapost@hotmail.com  of
Rommie Anna Talma: rommietalma@gmail.com
Volg ons op www.facebook.com/deelkast


 

Kerk in actie Burdaard (voorheen Zendingsbijdragen)

In juli zijn twee giften overgemaakt aan de projecten.
 

Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda (300 euro)

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

Terug naar familie

Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat ze hun kinderen naar school kunnen gaan en herhaling voorkomen wordt. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Jongeren kunnen een vaktraining volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje. Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp.

Kinderen naar school

Het resultaat van deze manier van werken? Kinderen kunnen eindelijk weer naar school. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala.
 

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken in Colombia (300 euro)

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.

Koksopleiding, moestuin, filigraan

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

Kinderen zelfvertrouwen bieden

Als je het gebouw van het centrum binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. De medewerkers zien de kinderen niet als zielig, maar als kinderen met veel veerkracht. Ze geven de kinderen vertrouwen in zichzelf en hun gemeenschap, leren hen trots zijn op zichzelf. Ze gaan beseffen dat de tweedeling in hun samenleving niet rechtvaardig is, dat onderwijs belangrijk is en kinderarbeid niet toegestaan.
Tweede familie
De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor de stichting. De positieve herinneringen die ze samen opbouwen inspireren en gaan hun leven lang mee.

Bijdragen aan Kerk in actie Burdaard maakt u over op bankrekening:
NL12 RABO 0367 2023 60 t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wânswert-Jislum.

 
terug